Nguyễn Hoàng Hải

This is the website of Nguyen Hoang Hai.

Tìm hiểu về Israel qua ảnh

Mảnh đất nhỏ bé vùng cận đông là một nơi khô cằn bán hoang mạc nhưng lại rất giàu các sự kiện lịch sử trong suốt hơn 2000 năm qua và cho đến tận bây giờ. Sở dĩ nó luôn là tâm điểm của thế giới là bởi vì người xưa cho rằng trái đất như một cái cành ba lá. Một lá là châu Âu, một lá là châu Á, lá còn lại là châu Phi. Khoảng đất mà người Do Thái và Palestine ở ngày nay (gọi là Israel) là trung tâm của thế giới vì muốn đi từ châu này sang châu khác người ta phải đi qua đây. Tức là, Israel là trung tâm của thế giới. Trung tâm của Israel là Jerusalem. Trung tâm của Jerusalem là đồi Zion (Hình 1).
(Xem thêm)

Ứng dụng khoa học và công nghệ nano trong y sinh học ở Trung tâm Khoa học Vật liệu

Nếu đầu vào của nghiên cứu khoa học cơ bản chỉ là ngân sách nhà nước hoặc tài trợ nghiên cứu ở nước ngoài thì đầu vào của nghiên cứu ứng dụng ngoài ngân sách nhà nước còn là đầu tư của các doanh nghiệp, các công ti. Nghiên cứu có hiệu quả cao cho xã hội thì chính xã hội sẽ nuôi nghiên cứu đó. Lúc đó ngân sách nhà nước chỉ là nguồn đầu tư “mồi” ban đầu cho các nghiên cứu để sau đó các nghiên cứu mang lại lợi nhuận đóng góp cho đại học, cho nhà nước. 

Nếu đầu ra của các nghiên cứu cơ bản là các báo cáo, các bài báo khoa học thì đầu ra của các nghiên cứu ứng dụng là các phát minh, sáng chế, các sản phẩm phục vụ nhu cầu của xã hội có khả năng thương mại hóa, có hàm lượng tri thức cao, có giá trị gia tăng lớn. (xem thêm)

Số phận của vũ trụ

Do vũ trụ tạo thành từ Vụ nổ lớn nên đến ngày nay chúng ta quan sát được sự dãn nở của vũ trụ. Nhưng vũ trụ có dãn nở mãi mãi như vậy hay không là tuỳ thuộc vào mật độ của vũ trụ hiện thời. Bởi vì đến một thời điểm nào đó, lực hấp dẫn sẽ làm cho vũ trụ co lại với nhau. Nếu mật độ đó lớn hơn một mật độ tới hạn nào đó thì vũ trụ sẽ co lại trong một cái gọi là Vụ co lớn. Nếu mật độ bằng đúng mật độ tới hạn thì vũ trụ sẽ dừng, còn nếu mật độ nhỏ hơn mật độ tới hạn thì vũ trụ sẽ nở ra mãi mãi. Những kết quả nghiên cứu gần đây nhất cho thấy, mật độ của vũ trụ chỉ bằng khoảng 20% mật độ tới hạn nói trên. Do đó để tiên đoán số phận của vũ trụ, chúng ta tạm thời chấp nhận rằng vũ trụ sẽ nở ra mãi mãi. Chúng ta giả thiết rằng những định luật vật lí hiện thời sẽ luôn đúng trong tương lai vì nó đã từng đúng trong thời gian 13,7 tỉ năm trong quá khứ. (xem tiep)


Chúa có chơi trò xúc sắc?

Tóm lại, vấn đề tôi đã nói là vũ trụ phát triển theo một cách tùy ý hay một cách có thể đoán trước được. Theo quan điểm cổ điển từ thời Laplace, thì tương lai của các hạt được xác định hoàn toàn nếu ta biết vị trí và vận tốc của hạt tại một thời điểm nào đó. Quan điểm này bị thay đổi khi Heisenberg đưa ra nguyên lí bất định cho rằng không thể đoán được chính xác vị trí và vận tốc của hạt. Tuy vậy vẫn có thể đoán được tổ hợp vị trí và vận tốc. Nhưng thậm chí việc tiên đoán khiêm tốn này cũng biến mất khi tính đến tác động của hố đen. Việc mất hạt và thông tin vào hố đen đồng nghĩa với việc các hạt thoát ra là ngẫu nhiên. Người ta có thể tính được xác suất chứ không thể tính chính xác. Do đó tương lai của vũ trụ không phải hoàn toàn được xác định bởi các định luật khoa học và trạng thái vũ trụ hiện tại như Laplace đã từng nghĩ. Chúa vẫn tiếp tục trò chơi súc sắc với chúng ta.

Contact details

Vietnam National University, Hanoi
144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi
Email: nguyenhoanghai@hus.edu.vn
http://user.hus.edu.vn/nguyenhoanghai

PGS. TS. Nguyễn Hoàng Hải

Đại học Quốc gia Hà Nội
144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà nội, Việt nam
Email: nguyenhoanghai@hus.edu.vn
http://user.hus.edu.vn/nguyenhoanghaiCon đường tìm kiếm đơn cực từ

Mọi người đã quen với một khái niệm "điện tích" (electric charge) từ kiến thức phổ thông, các ví dụ về điện tích là điện tử hoặc proton rất phổ biến. Về bản chất, điện tích chính là một đơn cực điện (electric monopole). Các điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, trái dấu thì hút nhau thông qua một môi trường đặc biệt gọi là điện trường đi từ điện cực dương sang điện cực âm. Thoạt nhìn thì chúng ta mong đợi một sự tương đương giữa điện và từ, hay còn gọi là đối xứng điện từ (các nhà khoa học rất thích sự đối xứng và không thích sự phá vỡ các đối xứng). Nếu có điện trường thì phải có từ trường. Điện trường đi ra từ điện tích dương, đi vào điện tích âm. Từ trường đi ra từ cực nam, đi vào cực âm. Vậy thì nếu có đơn cực điện thì phải có đơn cực từ. Có điện tích âm, điện tích dương thì phải có từ tích bắc và từ tích nam. Tuy vậy, mặc dù điện tích thì rất dễ quan sát nhưng từ tích, hay đơn cực từ thì dù bao cố gắng cho đến nay vẫn chưa trực tiếp quan sát thấy. 
(xem thêm)Các tệp Gần đây

  • Relativity.pdf   557k - Sep 24, 2009, 10:55 AM by Hai Nguyen Hoang (v1)
    ‎Relativity - Einstein, by datrach‎
Showing 1 files from page DownloadCabinet.


Most recent article

Công bố mới

Nguyen Hoang Luong et al 2011 Nanotechnology 22 285603 doi: 10.1088/0957-4484/22/28/285603

Abstract

Co–Pt nanoparticles encapsulated in carbon cages have been prepared by sonoelectrodeposition followed by annealing in a CO atmosphere. Sonoelectrodeposition is a useful technique to make metallic nanoparticles, using ultrasound during electrodeposition to remove nanoparticles as they grow on the cathode surface. We used an electrolyte containing chloroplatinic acid and cobalt chloride and found that the atomic ratio of Co:Pt in the as-formed materials varied from 0.2 to 0.8 as the deposition current density was changed from 15 to 35 mA cm-2. However, the as-deposited materials were inhomogeneous, comprising a mixture of Pt-rich and Co-rich nanoparticles. X-ray diffraction indicated that subsequent heat treatment (700 °C for 1 h) under CO gas created an ordered CoPt alloy phase that exhibited hard magnetic properties. Transmission electron microscopy showed many of the resulting nanoparticles to be encapsulated in carbon cages, which we ascribe to Co-catalyzed decomposition of CO during annealing. The thickness of the carbon cages was about ten layers, which may have helped reduce sintering during annealing. The size of the resultant nanoparticles was about 100 nm diameter, larger than the typical 5-10 nm diameter of as-deposited nanoparticles.

Tóm tắt


Udergraduate, graduate and post-doc positions at Faculty of Physics

Udergraduate, graduate and post-doc positions in my group are opening for Vietnamese and foreign students. There are three subjects that candidates can apply for:
  • Magnetic nanoparticles for bioapplications and environmental science.
  • Nanoparticles embedded in carriers for applications in medicine.
  • Amorphous materials produced by sonochemistry.
Benefits: scholarships, international conference attendance, short-term training abroad.
Requirements: graduated from physics and chemistry major.